SRE Foundation

Koolituse tüüp hübriidkoolitus lektoriga – kes soovib on klassis, kes soovib on võrgus
Kestus 2 päeva, kokku 16 akadeemilist tundi, lisaks 90 päeva kehtiv eksamivautšer
Keel töökeel eesti, materjalid inglise
Maksumus kursus koos eksamiga maksab 1090 €
korduseksami vautšer, kui see on vajalik, maksab 350 €
hinnad on ilma käibemaksuta
Tellimine üksik osaleja - Registreerimine
firmale grupikoolituse tellimine - info (at) meriroos.ee

Kalender

2024 Koht Lektor
07. - 08. november Tallinn, Lõõtsa 5 Risto Moor Book online

 Kursuse kirjeldus

Site Reliability Engineering (SRE) – saidi töökindluse tagamine – on põhimõtete ja tavade kogum, mis hõlmab tarkvaratehnika aspekte ja rakendab neid IT taristu ja toimingute suhtes. SRE alusepanijaks on Google, aga kasutuses on see juba paljudes firmades nagu Airbnb, IBM, Netflix jne.

What is SRESite Reliability Engineering Foundation℠ (SREF) sertifitseerimiskoolitus on sissejuhatus põhimõtetesse ja tavadesse, mis võimaldavad organisatsioonil kriitilisi teenuseid usaldusväärselt ja säästlikult skaleerida. Saidi töökindluse mõõtme kasutuselevõtt nõuab organisatsiooni ümberkorraldamist, uut keskendumist inseneritööle ja automatiseerimisele ning mitmete uute tööpõhimõtete kasutuselevõttu.

Kursus toob esile SRE arengu ja selle tulevikusuuna. See varustab osalejaid tegelike stsenaariumite ja juhtumite poolt kinnitatud tavade, meetodite ja tööriistadega, et kaasata inimesi kogu organisatsioonis, kes on seotud töökindluse ja stabiilsuse tagamisega. Kursuse läbimisel saavad osalejad kontorisse tagasi jõudes praktilisi näpunäiteid, nagu teenusetaseme eesmärkide (SLO) mõistmine, seadmine ja jälgimine.

Kursuse materjalid on koostanud DevOps Institute. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

 Kursuse läbinud omandavad järgmised teadmised:

 • SRE ajalugu ja selle tekkimine Google'is
 • SRE omavaheline seos DevOpsi ja teiste populaarsete raamistikega
 • SRE aluseks olevad põhimõtted
 • Teenusetaseme eesmärgid (SLO-d) ja nende kasutajakesksus
 • Teenusetaseme indikaatorid (SLI) ja kaasaegne seiremaastik
 • Veaeelarved ja nendega seotud vigade eelarvepoliitikad
 • Rügamine ja selle mõju organisatsiooni tootlikkusele
 • Mõned praktilised sammud, mis aitavad rügamisest vabaneda
 • Vaadeldavus kui miski, mis osutab teenuse tervisele
 • SRE tööriistad, automatiseerimistehnikad ja turvalisuse tähtsus
 • Haprusevastane lähenemine, meie lähenemine ebaõnnestumisele ja ebaõnnestumiste testimine
 • Organisatsiooniline mõju, mida SRE juurutamine toob

Kursuse sisu

1. SRE põhimõtted SRE määratlus. SRE ja DevOps. SRE põhimõtted ja praktikad.
2. Teenustaseme eesmärgid ja veaeelarved Arusaam teenustaseme eesmärkidest (SLO) ja veaeelarvest (error budget), veaeelarve poliitikad, SLOde määramine.
3. Rügamise vähendamine Mis on rügamine teenuste ülalhoiu nimel (toil), miks ta on halb, millised on inimlikud ja organisatsioonilised vahendid vähendamaks rügamist.
4. Seire ja teenustaseme indikaatorid Arusaam teenustaseme indikaatoritest (SLI) ja kuidas nad seostuvad teenustaseme eesmärkidega (SLO). Seiremaastik, vaadeldavus ja mõõdetavate teenuse-eesmärkide seadmine.
5. SRE tööriistad ja automatiseerimine Automatiseerimise definitsioon. DevOps ja SRE automatiseerimisel. SRE automatiseerimise tüübid, ülevaade tööriistadest.
6. Paindlikkus ja vigadest õppimine Vigadest õppimise eelised. Paindlikkuse (anti-fragility) määratlus. Organisatsioonilise tasakaalu nihutamine, kaosetehnika (chaos engineering).
7. SRE organisatsiooniline mõju Miks organisatsioonid võtavad SRE omaks, SRE kasutuselevõtu mustrid, SRE organisatsiooniline mõju, jätkusuutlik reageerimine intsidentidele, laitmatud surmajärgsed (post mortem) uuringud, SRE skaleerimine.
8. SRE ja teised raamistikud. Trendid. SRE ja DevOps, Agile, ITSM. SRE areng. SRE kõrvalvoolud, nagu Network Reliability Engineering ja Customer Reliability Engineering.

Sihtrühm

 • Igaüks, kes alustab või juhib liikumist suurema töökindluse poole
 • Kõik, kes on huvitatud kaasaegsetest IT-juhtimisest ja organisatsioonimuutustest
 • Järgmiste rollide täitjad:
  • ärijuhid
  • konsultandid
  • arendajad
  • IT-direktorid/juhid/meeskonnajuhid
  • tooteomanikud ja tootejuhid
  • Scrummasterid
  • DevOpsi insenerid

Nõutavad eeltingimused kursusel osalemiseks puuduvad. Soovitav on omada üldisi teadmisi DevOps terminoloogiast ja põhimõtetest ning vastavat töökogemust.

Kursuse materjalid on koostanud DevOps Institute. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

DevOps Institute partner - MeriroosEksam ja sertifikaat

Sellel kursusel saavad õppijad edukalt sooritada SRE Foundationi sertifitseerimiseksami.

60-minutilise eksami, mis koosneb 40 valikvastustega küsimusest, edukas sooritamine (65%) annab SRE (Site Reliability Engineering) Foundationi sertifikaadi. Sertifitseerimist juhib ja haldab DevOps Institute.

Iga osaleja saab eksamivautšeri, mis kehtib 90 päeva. Seega igaüks valib ise, millal peale koolitust ta on valmis eksamit tegema. Eksam tehakse Webassessor keskkonnas üle veebi otse omaenda arvutist.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, eksamivautšerit, koolitust ennast klassiruumis, lõunasööke ja kohvipause.

Kursuse maksumus on 1090 €. Lisandub käibemaks.

Päevakava

 1. Päev
  1. Kursuse tutvustus
  2. Kursuse eesmärgid
  3. SRE põhimõtted ja tavad
  4. Teenustaseme eesmärgid ja veaeelarved
  5. Rügamise vähendamine
  6. Seire ja teenustaseme indikaatorid
 2. Päev
  1. SRE tööriistad ja automatiseerimine
  2. Paindlikkus ja vigadest õppimine
  3. SRE organisatsiooniline mõju
  4. SRE, muud raamistikud, tulevik
  5. Ettevalmistused eksamiks

 

SRE Blueprint 


Used with permission of DevOps Institute. CertiAgile Process Owner (CAPO)®, Agile Service Management®, DevOps Foundation, DevOps Leader (DOL)®, DevSecOps FoundationSM, Continuous Testing Foundation, Continuous Delivery Ecosystem FoundationSM, SRE FoundationSM, are registered marks of DevOps Institute.