ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil (MSF)

Koolituse tüüp klass või virtuaalklass lektoriga
Kestus 3 päeva klassis või virtuaalklassis, lisaks eksamivautšer,
kokku 30 akadeemilist tundi.
Keel töökeel eesti, materjalid inglise
Maksumus ITIL 4 MSF koos sertifikaadieksamiga maksab 1390 €
korduseksami vautšer, kui see on vajalik, maksab 450 €
hinnad on ilma käibemaksuta.

Kalender

2023
12. - 14. juuni Tallinn, Toompuiestee 10 Enely Prei Book online

Kursus ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil (MSF) on üks osa Practice Manager koolituste rivis (vaata ITIL 4 sertifitseerimisskeem)

Kursuse kirjeldus

ITIL 4 MSFSee kursus annab kandidaatidele arusaama ITIL® 4 viie  kõige olulisema ja populaarsema praktika põhimõistetest, põhimõtetest, väärtusest ja väljakutsetest, milledeks on:

 • intsidendihaldus (Incident Management)
 • probleemihaldus (Problem Management)
 • teenindussoovide haldus (Service Request Management)
 • seire ja sündmusehaldus (Monitoring and Event Management)
 • kasutajatugi (Service Desk)

Eesmärgiks on anda kuulajatele parimate tavade juhiseid nii strateegilisel kui ka tegevustasandil, et maksimeerida praktikate väärtust. Nimetatud kursus avardab oluliselt kuulajate teadmisi nimetatud praktikatest võrredes küllaltki lühikese ja ülevaatliku käsitlusega, mis toimus ITIL 4 Foundation kursuses.

Kursuse läbinud kuulajad oskavad:

 • määratleda ITIL 4 viie halduspraktika põhimõisteid, põhimõtteid, väärtusi ja väljakutseid
 • tagada, et osapooled mõistavad väärtuse ühiseks loomiseks ja ärieesmärkide saavutamiseks vajalikke strateegilisi ja operatiivseid nõudeid
 • integreerida praktikaid organisatsiooni väärtusvoogudesse
 • mõista nende viie praktika liideseid ja sünergiat
 • toimivuse parandamiseks rakendada mõõdikuid ja edutegureid
 • mõõta, hinnata ja arendada ITIL-i küpsusmudeli abil erinevate praktikate võimekust.

ITIL® MSF on oluline kursus Practice Manager sertifitseerimise teel. Kes on läbinud MSF kursuse ja teiseks veel ITIL® Create, Deliver & Support (CDS) kursuse, ongi selle kõrge nimetuseni jõudnud. Vaata ITIL 4 sertifitseerimisskeem.

Koolitusmaterjal

PeopleCert ATO Logo - Service Desk InstituteKursuse materjalid on koostanud PeopleCert. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

Iga kuulaja saab kõik materjalid e-raamatute kujul.

 • ITIL 4 MSF eBook
 • harjutuste töövihik
 • kaks testeksamit

Eksam ja sertifikaat

Paketti kuulub eksamivautšerTake2. See on nn. topeltvautšer - kui esimene katse ebaõnnestub, siis on võimalik ilma lisamaksuta teha ka teine katse.

Kuulaja ise määrab millal ta soovib eksami teha ja registreerib siis enda PeopleCert keskkonnas.

Eksam koosneb kuuekümnest valikvastustega küsimusest ja vastamiseks antakse aega 113 minutit. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast ehk anda vähemalt 39 õiget vastust.

Maksumus

Kursuse hind sisaldab koolitusmaterjale, eksamivautšerit, koolitust ennast klassiruumis, lõunasööke ja kohvipause.

Kursuse maksumus koos eksamivautšeriga on 1390 €. Lisandub käibemaks.

Eeltingimused

Koolitusel osalemise eelduseks on ITIL 4 Foundation sertifikaadi omamine.

Päevakava

 1. Päev      9:00-17:00
  1. Sissejuhatus
  2. Ülevaade MSF praktikatest
  3. Intsidendihaldus
 2. Päev      9:00-17:00
  1. Kasutajatugi
  2. Seire ja sündmusehaldus
 3. Päev      9:00-17:00
  1. Probleemihaldus
  2. Teenindussoovide haldus
  3. Praktikate võimekuse arendamine

The ITIL courses on this page are offered by Meriroos OÜ, ATO of PeopleCert.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.