ITIL® 4 sertifitseerimisskeem

Seisuga September 2023 on ITIL 4 sertifitseerimisskeem järgmine.

ITIL skeem

Kõrgeim tase on ITIL Master, milleni jõudmiseks peab kandidaat olema enne saavutanud kõik kolm eelmist taset:

 • ITIL Managing Professional (MP)
 • ITIL Strategic Leader (SL)
 • ITIL Pratice Manager (PM) (lisandus 2023)

ITIL MP kvalifikatsiooniks peab kandidaat läbima neli kursust, koos edukate eksamitega muidugi:

 • Create, Deliver & Support (CDS)
 • Drive Stakeholder Value (DSV)
 • High Velocity IT (HVIT)
 • Direct, Plan & Improve (DPI)

ITIL SL saab kahe eduka kursuse järel:

 • Direct, Plan and Improve (DPI)
 • Digital & IT Strategy (DITS)

Värskelt aastal 2023 lisandunud ITIL PM on saavutatud, kui on samuti läbitud kaks kursust:

 • Create, Deliver & Support (CDS)
 • üks kolmest praktikate kursusest
  • Monitoring, Support & Fulfil (MSF)
  • Plan, Implement & Control (PIC)
  • Collaborate, Assure & Improve (CAI) (lisandub 2023.a. jooksul)

Kõik siin nimetatud nn. ITIL jätkukursused kestavad kolm päeva ja nedest osavõtu eelduseks on ITIL 4 Foundation sertifikaadi olemasolu.

Aastal 2023 on tulemas veel ühepäevane sissejuhatav kursus ITILi maailma, mille  nimeks on ITIL Overview ja mis ei sisalda eksamit ning ei anna ka mingit sertifikaati.

 Meriroosi poolt pakutavate koolituste plaan on järgmine:

 • ITIL 4 Foundation - pakume regulaarselt
 • ITIL 4 MSF - alustame suvel 2023
 • ITIL 4 CDS - tuleb hilissügisel 2023
 • ITIL 4 DPI - tuleb hilissügisel 2023 või 2024
 • ITIL Overview - alustame 2023 esimesel võimalusel

Teiste skeemi kuuluvate kursuste osas meil veel otsust tehtud ei ole.

Seega saab esialgu võimalikuks meie pakutavate koolitustega ITIL Practice Manager saavutamine.

Peale ITIL Masterini viiva peatee on lisandunud 2023 mõned laiendusmoodulid, milledest kaks - Business Relationship Management ja IT Asset Management - eeldavad Foundation sertifikaati. Teised kaks lisamoodulit on Acquiring & Managing Cloud Services ja Sustainability in Digital & IT.

Meriroos praeguse seisuga ei kavatse laindusmooduleid pakkuda.