ITIL SOA - Service Offerings and Agreements

Koolituse tüüp klass ja lektor
Kestus 4 päeva
Keel töökeel eesti, materjalid inglise
Maksumus Kursus koos eksamiga maksab 1250 €
hinnad on ilma käibemaksuta

Kursuse kirjeldus

ITIL Service Offerings and Agreements "Service Offerings and Agreements" - oluliseks temaatikaks siin on äripoole ja IT ühise keele leidmine omavaheliseks suhtluseks ja IT teenustes kokku leppimiseks.

Kahe poole omavahelises suhtluses tuleb leida vastused paljudele küsimustele:

 • Millised on vahendid äristrateegiast lähtuva IT strateegia realiseerimiseks?
 • Kuidas näidata ärile IT väärtust ja milles IT väärtus üldse seisneb?
 • Kuidas leida tasakaal äripoole soovide ja IT võimaluste vahel?
 • Kuidas juhtida äripoole ootusi ja nõudlust IT teenuste osas?
 • Kui palju see kõik maksab - IT taristu, teenused, tugi - ning milline peaks olema vastav finantsjuhtimine?

SOA kursus on mõeldud IT juhtidele ja spetsialistidele, kes tegelevad IT teenuste planeerimise ja täiustamisega; samuti neile kõigi tasemete IT töötajatele, kes on kaasatud suhtlusesse äripoolega. SOA kursus aitab paika panna IT strateegilisi ja taktikalisi tegevusi protsessi- ja teenusepõhise lähenemise alusel.

Kursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

Pildiotsingu peoplecert accredited organization tulemusKursuse materjalid põhinevad uusimal väljaandel, ITIL 2011.

Kursuse käigus kuulajad:

 • Omandavad piisava teadmiste taseme, et oma organisatsioonides analüüsida ja juurutada parimaid praktikaid järgmiste protsesside osas:
  • Teenuste portfelli haldus - Service portfolio management
  • Teenuste kataloogi haldus - Service catalog management
  • Ärisuhete juhtimine - Business relationship management
  • Teenustasemete haldus - Service level management
  • Tarnijate haldus - Supplier management
  • Nõudluse haldus - Demand management
  • IT teenuste finantsjuhtimine - Financial management of IT services
 • Uurivad ülalnimetatud protsesside osas ITIL soovituste kasutamist konkreetsetes situatsioonides
 • Osalevad omavahelistes diskussioonides, õpivad teineteiselt ja vahetavad kogemusi lahendades koos konkreetsetel ärisituatsioonidel põhinevaid ülesandeid
 • Valmistuvad testeksameid sooritades vastavaks sertifikaadieksamiks.

Eksam ja sertifikaat

Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - ITIL® CERTIFICATE IN SERVICE OFFERINGS AND AGREEMENTS.

Eksam koosneb kaheksast stsenaariumipõhisest küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast.

Alates jaanuarist 2018 on meil eksamikeskuseks PeopleCert ja eksam toimub paberil. Tulemused saab teada juba samal päeval mõne tunni jooksul peale eksamit.

Koolitusmaterjalid

Iga osaleja saab Student Guide - umbes 500 lk, inglise keeles, sisaldab loengumaterjale, harjutusi, testeksameid, sõnastiku.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, koolitust ennast klassiruumis, eksamit, lõunasööke, kohvipause, kuid ei sisalda käibemaksu.

Kursuse maksumus on 1250 €.

Eeltingimused

 • Kuulajal peab olema tehtud ITIL Foundation eksam ja registreerimisel tuleb esitada vastav sertifikaat (kas ITIL Foundation, ITIL Foundation V3 või siis ITIL Foundation V2 koos V3 Foundation Bridge sertifikaadiga)
 • Vähemalt kaheaastane töökogemus IT vallas - see ei ole nõutav, kuid väga soovitatav

Päevakava

 1. Päev
  1. Sissejuhatus
  2. Teenuste portfelli haldus
  3. Praktikum
  4. Teenuste kataloogi haldus
  5. Praktikum
  6. Teenustasemete haldus
 2. Päev
  1. Praktikum
  2. Teenustasemete haldus
  3. Praktikum
  4. Nõudlusehaldus
  5. Praktikum
  6. Tarnijate haldus
 3. Päev
  1. Praktikum
  2. Finantsjuhtimine
  3. Praktikum
  4. Finantsjuhtimine
  5. Praktikum
  6. Ärisuhete juhtimine
 4. Päev
  1. Rollid ja vastutused
  2. Tehnoloogia
  3. Praktikum
  4. Testeksam
  5. Eksam