DASA Training PartnerDevOps Product Owner

Koolituse tüüp klass ja lektor
Kestus 2 päeva klassis, lisaks eksamivautšer
Kokku 20 akadeemilist tundi.
Keel töökeel eesti, materjalid inglise
Maksumus Kursus koos eksamiga maksab 900 €
Korduseksami vautšer, kui see on vajalik, maksab 250 €
Hinnad on ilma käibemaksuta

Kalender

2021
23. - 24. novem­ber kaks päeva klassis 9:00 - 17:00 Tallinn, Telliskivi 60A Book online

Kursuse kirjeldus

DevOps keskkonnas on tootejuhi (Product Owner) roll otsustava tähtsusega. Tootejuht on üks tähtsamaid liidreid ja tema vastutada on toote täielik elutsükkel hällist hauani. DASA DevOps Product Owner kursus on laienduseks traditsioonilise agiilse tootejuhi kursusele. Lisandunud on teemad, millega tootejuht puutub kokku, kui tiim võtab enda kanda nii Dev kui ka Ops valdkonnad.

 Enamus turul olevatest tootejuhi koolitustest on vägagi keskendunud vaid agiilsusele ja Scrumi metoodikale ning tarkvara arendusele. DevOps keskkonnas lisandub tootejuhi vastusvaldkonda lisaks uue funktsionaalsuse arendamisele ka jooksva versiooni intsidentide haldamine ja regulaarsed halduse tööd.

Kõige üldisemalt on selle kursuse sisu järgmine – kuidas tootejuht peab töötama, et väärtust visioneerida (envisioning), maksimeerida (maximising), tõlgendada (translating) ja tarnida (delivering).

Selle kursuse on koostanud DASA (DevOps Agile Skills Association). Vaata ka DASA DevOps kursuste skeemi kirjeldus.

Kursus on mõeldud nii algajatele tootejuhtidele kui ka vilunud tegijatele, kes on huvitatud oma rolli teisenemisest DevOps keskkonnas.

Product Owner coursewareMida me kursusel omandame:

 • arusaam agiilsusest ja Scrumist
 • Scrum raamistiku rollid, koosolekud, tegemata tööde loetelu, definition of done
 • tootejuhi roll ja tema peamised oskused
 • tootejuhi tööd ja tegevused
 • väärtuse tarne olulisus
 • toote visiooni tehnikad
 • huvipoolte kaasamine ja mõjutamine väärtuse maksimeerimiseks
 • mitmesugused agiilsed hindamistehnikad
 • tootejuhi roll tegemata tööde loetelu (product backlog) haldamisel

Kursus on mõeldud järgmistele kuulajatele:

 • seni sertifitseerimata tootejuhid
 • äri- ja projektijuhid
 • ärianalüütikud
 • äriinfo haldurid
 • haldusjuhid
 • peaarhitektid (enterprise architects)

Kursuse materjalid on koostanud ITpreneurs. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

Eksam ja sertifikaat

Koolituse läbinud kuulajad saavad õiguse teha rahvusvaheline sertifikaadieksam - DASA DEVOPS PRODUCT OWNER CERTIFICATE.

Eksam koosneb neljakümnest valikvastustega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast (vähemalt 26 õiget vastust).

Iga osaleja saab eksamivautšeri, mis kehtib aasta. Seega igaüks valib ise, millal peale koolitust ta on valmis eksamit tegema. Eksam tehakse üle veebi otse APMG eksamikeskuses omaenda arvutist.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, koolitust ennast klassiruumis, eksamivautšerit, lõunasööke, kohvipause, kuid ei sisalda käibemaksu.

Kursuse maksumus on 900 €.

Eeltingimused

Kursusel osalemiseks ei ole mingeid eeltingimusi seatud. Kuid me soovitame võimaluse korral läbida enne DevOps Fundamentals kursus. Muidugi on abiks ka üldised teadmised Agile, Lean, Scrum ja ITSM põhimõtetest.

Päevakava

 1. Päev
  1. Kursuse sissejuhatus
  2. Tootejuhi kontekst
  3. Tootejuhi roll
  4. Toote visualiseerimine
  5. Väärtuse maksimeerimine
  6. Päeva kokkuvõte
 2. Päev
  1. Väärtuse maksimeerimine
  2. Väärtuse tõlgendamine
  3. Väärtuse tarne
  4. Testeksam